IUL: ”Hunger är ett dödligt vapen i
händerna på ett hänsynslöst företag”

123 dollar var – motsvarande sex veckors lön. Så mycket får cirka 200 palmoljearbetare av det indonesiska bolaget Musim Mas för att ge upp rätten att överklaga förra årets massuppsägningar.

[Ur nummer: 07/2006] De sex fängslade fackföreningsledarna tvingades samtidigt avsäga sig rätten att överklaga sina fängelsedomar.
Hårt pressade mellan det mäktiga företaget, det korrumperade rättsväsendet och familjer som behöver mat för dagen, skrev 200 av de arbetare som gjort motstånd i början av juni under en så kallad överenskommelse som ger dem 123 dollar var i ekonomisk ersättning för att de blivit av med jobben. Som motprestation gick fackföreningen med på att ge upp alla rättsliga anspråk på företaget, vilket innebär att massuppsägningarna inte kan överklagas.
– Hunger är ett dödligt vapen i händerna på ett hänsynslöst företag som bestämt sig för att med alla tillgängliga medel undergräva arbetarnas rätt att organisera sig, säger livsmedelsarbetareinternationalen IUL:s Peter Rossman i en kommentar.

Internationell kampanj
Livsmedelsarbetare över hela världen har solidariserat sig med de indonesiska palmoljearbetarna sedan de sparkades för att de organiserat sig i en fackförening. Pengar har samlats in och domarna mot de fängslade fackföreningsledarna skulle överklagas.
Överenskommelsen mellan den lokala fackföreningen och Musim Mas kommer mycket lägligt både för företaget och och för den indonesiska regeringen:
Samtidigt som den fackliga kampanjen trappats upp har Amnesty International och andra människorättsorganisationer engagerat sig för de fängslade funktionärerna och kräver att de som samvetsfångar ska frikännas. Amnesty International anser att domen är politisk och syftar till att försvaga facket.

Skamfilat rykte
Musim Mas, som har en företagsrepresentant i den indonesiska delegationen vid FN-organet ILO:s internationella arbetskonferens i år – använder överenskommelsen i ett försök att förbättra sitt skamfilade rykte.
Den indonesiska regeringen, som på ILO-konferensen står anklagad för upprepade brott mot ILO:s konventioner om fackliga rättigheter, använder överenskommelsen för att påskina ett fungerade samarbete mellan arbetsmarknadens parter i landet.
Fackföreningsrörelsen representerad av de båda internationalerna, IUL och BWI (Byggnads- och träarbetareunionen), konstaterar att den så kallade överenskommelsen i dagsläget innebär att man inte längre kan sägas företräda den lokala fackklubben på Musim Mas i Pelalawan.
Men man tänker inte ge upp:
– Inga ”avtal” kan få oss att avbryta kampanjen för att de sex fängslade fackliga ledarna ska ska friges omedelbart. IUL är fast beslutna att säkra fackliga rättigheter för alla palmoljearbetare i Indonesien, där förtryck fortfarande är huvudregeln, säger Peter Rossman.