[Ur nummer: 07/2006] Den allt hårdare konkurrensen inom mejerisektorn och EMV gör att Norrmejerier hamnat i en knipa. Resultatet från de fyra första månaderna är väsentligt lägre än beräknat, uppger företaget. Billighetsmjölken från Arla (Klövermjölk) och Ica (Euroshopper) har tagit marknadsandelar.
Ett sparpaket på 20 miljoner kronor ska genomföras 2006, personalen minskas med 20-25 personer, investeringar ska skjutas upp och avräkningspriset till bönderna sänkas med 16 öre per kilo.
Förhandlingarna om personalminskningar kommer att inledas i mitten av augusti. Markus Lund, klubbordförande på mejeriet i Luleå, tror inte att de kollektivanställda kommer att drabbas så hårt. Det är främst tjänstemännen som berörs.