[Ur nummer: 07/2006] I framtiden ska vi inte behöva sväva i ovisshet när det gäller det nötkött som serveras på restauranger, personalmatsalar, skolbespisningar eller andra liknande matställen.
Regeringen vill nämligen införa ett system med ursprungsmärkning av nötkött så att det klart framgår vilket land nötköttet som serveras kommer ifrån.
Livsmedelsverket har därför fått i uppdrag att utforma ett förslag till föreskrifter kring krav på ursprungsmärkning av nötkött på restaurang. Regeringens förhoppning är att de nya reglerna ska kunna införas till sommaren 2007.
– Det handlar för mig om att ge restauranggästerna en bättre konsumentinformation om vad de äter, säger Ann-Christin Nykvist, jordbruks- och konsumentminister.