[Ur nummer: 07/2006] Solweig Berntsson, i dag lokalombudsman i Livs avd17 Skara, har anställts som central ombudsman. När hon börjar i höst kommer 5 av 12 funktionärer på förbundskontoret i Stockholm att vara kvinnor.