Handelsjätten vill ta distributionen från bryggerierna

Ica Sverige för samtal med dryckesleverantörerna om att ta över distributionen i egen regi. Om planen blir verklighet, och de två andra livsmedelskedjorna följer efter, kan följden bli massuppsägningar inom dryckesindustrin. Så många som var tredje anställd kan förlora sina jobb.

[Ur nummer: 09/2006] Som ett led i satsningen på egna märkesvaror, EMV, har de tre stora livsmedelskedjorna redan tagit över stor del av butiksplockandet. Det görs numera av kedjornas egna anställda.

Ica i bräschen
Nästa steg blir att ta över distributionen. Ica Sverige vill ta över utkörning av varor inom drycker, mejeri, bageri och till viss del glass. Längst har Ica kommit på dryckessidan. Ica Sveriges logistikchef Anders Torell säger att samtalen förs med varje dryckesleverantör för sig.
– Vi ser en potential för förbättringar, säger han. Det är inte frågan om någon maktambition. För oss handlar det om flödet. Vi vill kunna ge våra småbutiker på landsbygden bättre service. Vi tror att det är mer effektivt att samordna distributionen.
Jens Spendrup, vd för Spendrups byggerier, säger att om Ica vill ta över distributionen och kan göra det billigare så är han positiv, men han tillägger att det är en komplicerad sak.
Han säger att Icas övertagande kommer 2007 och att det kommer att leda till en minskning med minst ett hundratal tjänster inom butiksservice, utkörning och lager.
Peter Bodor, informationschef på Coca-Cola Drycker Sverige, säger att företaget för en löpande dialog med Ica och kommer att göra sitt bästa för att samarbeta.
– Det är ett stort och komplicerat projekt som Ica gett sig in på och det finns fortfarande många ”to do” kvar att göra.
Informationschefen på Carlsberg, Ann-Louise Kämpe, poängterar också vikten av en dialog och samarbete men säger samtidigt att Carlsberg har en mycket effektiv och rationell egen distribution.
– Våra utkörare är jätteviktiga ambassadörer för oss, säger hon.
Carlsberg har lagt ner mycket arbete på att effektivisera och vann Vägverkets pris 2003 för den mest miljövänliga och säkra distributionen.

En maktfråga
För två år sedan tvingade Ica Sverige fram en liknande förändring av Swedish Meats distributionssystem. Köttjätten har därefter fått finna sig i att allt mer fungera som underleverantör. Den egna terminalverksamheten har lagts ner, personalen har sagts upp och handelskedjorna har tagit över distributionen av varor till sina respektive butiker.
Ica Sverige har byggt upp stora centrallager för hantering av alla varor, men kedjan har ingen egen utkörning, utan anlitar lokala åkare, som bara har en uppdragsgivare – det är livsmedelskedjan.

Gemensam hållning
Lars Dicander, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen, Li, ser hur en stor arbetsbörda tornar upp sig för hans organisation och för motparten Livs, när alla dessa nedskärningsförhandlingar ska genomföras 2007. Han har kallat de tre stora medlemsföretagen på dryckessidan till ett möte den 5 september för att ta reda på om det finns en gemensam hållning. Innan mötet i september har Li ingen uppfattning.
Lars Dicander kan bara uttala sig som en privatperson med lång erfarenhet av branschen.
– Ur min synpunkt är det svårt att se det rationella i att handelskedjorna tar över distributionen. Det är möjligt att det löser Icas egna problem och ökar deras effektivitet, men då återstår ändå hanteringen av returglas, plastflaskor och burkar som dryckesföretagen skött.
Kristina Nordström, förbundsombudsman på Livs, konstaterar att fackförbundet inte har något inflytande över hur företagen väljer att organisera sin distribution. Att det finns ett maktanspråk från Icas sida tycker hon är uppenbart.
– Jag tror ändå att dryckesföretagen skulle tjäna på att prata sig samman och agera gemensamt för branschens bästa, säger hon.