Facket, arbetsgivarna och de politiska partierna ger besked inför valet

Till parterna på arbetsmarknaden, Livs och Li, och till de politiska partierna har vi ställt två frågor som vi tycker är viktiga att få svar på inför valet den 17 september.

[Ur nummer: 09/2006]