[Ur nummer: 09/2006] Slakteriet i Visby förlorar styckningen när Swedish Meats fotsätter sin strukturomvandling. 57,5 tjänster går förlorade, konstatera Livs lokalombudsman på Gotland, Mikael Nilsson.
Kristianstad, Skara och Linköping tar över styckningen och där kommer det att behöva nyanställas. Uppsagda gotlänningar kommer att erbjudas jobb i mottagande anläggningar. Mikael Nilsson tror inte att åtgärden som syftar till att spara 11 miljarder om året är helt genomtänkt.
– För det första råder det brist på styckare i andra delar av landet. För det andra kommer mervärdet i det gotländska att gå förlorat för konsumenterna när köttet styckats på annan plats. Det är den hela produktionskedjan som utgör kvaliteten.