Swedish Meats lägger ner i Helsingborg

– Det här är ett jättehårt slag. Man tror att man inte ska bli så berörd. Men det blir man i alla fall, säger Christian Jensen, klubbordförande på Pärsons i Helsingsborg som ska läggas ner, enligt Swedish Meats strukturplan.

[Ur nummer: 11/2006] 222 tjänster går förlorade i Helsingborg när Swedish Meats packar igen Pärssons anläggningar och slakteriet, SLP. Varslen är lagda den 18 oktober. De kan verkställas efter sex månader, alltså från och med den 17 april.

Nya jobb i Kristianstad
Nya jobb blir det vid Swedish Meats anläggning i Kristianstad, 80 stycken, men dit är det för långt för de varslade livsmedelsarbetarna i Helsingborg att pendla.
Några kan kanske få jobb i Kävlinge. Swedish Meats ska enligt planen behålla nötslakten där i ett och ett halvt år. Ett nytt nötslakteri ska byggas och när det står klart vid halvårsskiftet 2008 flyttas nötslakten dit och Kävlinge slår igen.
Det nya slakteriet beräknas ge 30 nya tjänster. Nedläggningen av Kävlinge kommer att innebära en förlust på 140 tjänster. Därtill kommer att konsumentpacken i Malmö slår igen. 26 tjänster går förlorade där.
– Vi har försökt vara så duktiga som möjligt med förhoppningen om att vi då inte skulle bli nedlagda, säger Christian Jensen.
Han berättar att de på Pärsons i Helsingborg ökade produktiviteten mätt per kilo manstimme med 5-10 procent. De har förbättrat utvinningen med 20 procent. De har sänkt sjukfrånvaron och så vidare.
– Det kan kännas som om vi tog i lite för mycket, så här i efterhand, säger Christian.
Han vet inte vart han själv och alla arbetskompisar ska ta vägen.
Christian har jobbat halva sitt liv, 18 år, på Pärsons.
– Jag trodde inte att jag skulle bli så här berörd av att förlora mitt jobb, säger han, men det blir jag. Allt känns så osäkert, man har hus att betala, familj att försörja. Med sänkningarna av a-kassan blir det inte lätt. Det här var inte rätt tidpunkt att bli arbetslös.

Pengar till studier
Han hoppas att Swedish Meats nu tar sitt sociala ansvar och skjuter till pengar så att de uppsagda kan gå vidare i livet, skaffa sig utbildning om de behöver det. Många måste börja med att ta grundskole- och gymnasieexamen och till det behövs extra pengar.
MBL-förhandlingar sätter nu igång. Swedish Meats strukturplan ska nu nagelfaras av fackklubbarna.
Christian sitter med i referensgruppen tillsammans med representanter från anläggningarna i Kävlinge, Kristianstad och Halmstad.
Bo Blomdahl, koncernfackets ordförande, som också är med i referensgruppen, säger att man ska göra en noggrann utredning och att man vid behov har möjlighet att använda sig av experthjälp i form av till exempel löntagarkonsult.