Intervju med Thomas Wahlström, fackligt aktiv på Polarbröd i Bredbyn

– Jag tycker inte att den lokala lönepotten ska behöva användas för att rätta till osakliga skillnader i löner som framkommer i en lönekartläggning, säger Thomas Wahlström, fackligt aktiv på Polarbröd i Bredbyn.

[Ur nummer: 11/2006] På Polarbröd i Bredbyn håller man som bäst på att göra en lönekartläggning. Förmodligen kommer denna att visa att de som jobbar i paketeringen har de lägsta lönerna, för så brukar det se ut på ett bageri. Det är också oftast kvinnor som jobbar där.
– De lägre lönerna i paketeringen följer av det lönesystem som vi har förhandlat fram med arbetsgivaren, säger Thomas Wahlström.
Han anser att det är motiverade löneskillnader. Om det skulle visa sig att det inte är det, då strider de med jämställdhetslagen och ska rättas till.
– Jag tycker inte att utjämningen av sådana felaktigheter skulle behöva belasta den lokala potten. Det är ett fel som arbetsgivaren enligt lagen har skyldighet att rätta till och då borde kostnaden falla på honom.

Flitigaste motionären
Thomas Wahlström anser att det viktiga är att nästa års uppgörelse ger en rejäl löneökning för alla. Det behövs för att höja bageriyrkets status.
Thomas Wahlström är den som flitigast använt sig av möjligheten att motionera till avtalsrörelsen. Han och klubben har skrivit 18 motioner.
Motionerna kommer att överlämnas till förhandlingsdelegationerna som utses på Livs repskap den 23 november.