dödligt patriarkat

Regi: Anders Nilsson

[Ur nummer: 11/2006] * Regissören bakom bland andra Noll tolerans och Den tredje vågen tar sig nu an en problematik som bäst kan sammanfattas med rubriken: Det dödsbringande patriarkatets offer.
Tre historier saxas med varandra, och får ibland även intrigmässig parallellitet. Det handlar om den hyllade tv-journalisten Carina (Lia Boysen) som misshandlas grovt av sin man, en mindre hyllad journalist. Det handlar om tonåringen Leyla (Oldoz Javidi), näst äldsta dottern i en familj med klanmentalitetens ”hedersmoral” intakt. Och det handlar om restaurangägaren Aram (Reuben Sallmander) som blir enda vittnet till några gangsters brutala väpnade attack på hans vaktchef – denne hyser för övrigt starka känslor för chefen, som dock sitter i garderoben.
Nilsson och hans manusmedarbetare Joakim Hansson greppar med andra ord om mycket. Och tyvärr blir mycket för mycket. Varje historia, som var och en utifrån offrens perspektiv vilar på en diskussion om hedersbegreppet, vore egentligen värd en egen film – om manus bearbetades och karaktärerna fördjupades. Nu fäster ingen av dem riktigt.
Historien om Leyla griper dock tag om åskådarens nerver då klanen, även de vuxna kvinnorna, kräver hennes äldre syster totala offer för att återupprätta dess fiktiva heder. Leyla spelas dessutom mycket bra av Oldoz Javidi.
I övriga avsnitt utvecklas inte diskussionen om hedersrelaterat våld mer än ytligt, den försvinner i handling och slagsmål.