Facket på KLS tror på nytt avtal

– Vi kommer inte att bli någon konventionell EMV-leverantör, utan det här är ett nytt sätt att jobba, säger Mats Olsson, ordförande i slakteriföretaget KLS som inlett ett långsiktigt samarbete med Ica.

[Ur nummer: 11/2006] Bönderna i KLS kommer att föda upp djur, slakta dem och sälja dem som helfall, det vill säga ostyckade, åt Ica, som därefter tar över ansvaret. Som ägare av köttet ska Ica låta slakteriföretaget göra jobbet.
* Hur kommer det att gå för dem som jobbar i förädlingen?
– Så länge vi kan göra det lika billigt som andra finns inga problem. Vi ingår ett djupare samarbete och det kommer att vara lång uppsägningstid. Om det inte fungerar kommer vi att gå ur det här samarbetet med en väldigt slimmad och effektiv produktion, säger Mats Olsson.
Hans-Göran Axelsson, klubbordförande på KLS i Kalmar, hoppas att det nära samarbetet ska rädda jobben.
– Det positiva är att vi inte blir nedlagda, säger han. Vi behöver våra jobb, det blir till att producera för sänkta priser. Icas strategi är att öka produktiviteten, det kommer att sätta press på oss.

Vår räddning
Niclas Kågebäck, fackligt kontaktombud på KLS charkfabrik Gamlestadens i Göteborg är mycket positiv till
samarbetet med Ica.
– Det här är vår räddning, säger han. Det kunde inte bli bättre. Vi kommer att förädla och göra det Ica säger. Det kommer att bli billigare för konsumenterna.
För Gamlestaden och andra KLS-anläggningar kommer det inte längre bli frågan om att konkurrera med andra leverantörer om att producera EMV till Ica, utan de har ett långsiktigt kontrakt. Ica ska belägga fabriken med EMV-produkter och sälja i hela landet.
För Gamlestaden blir det möjligt att utnyttja fabrikens kapacitet att köra långa serier och stora volymer.
Björn Olsson, Icas presschef, säger att syftet med det fördjupade samarbetet är att ge så bra pris till bonden som möjligt och ge konsumenten i butik så billiga produkter som möjligt. Det ska ske genom att kostnaderna i mellanledet kapas.

Accepterar prisökning
På Jordbruksverkets seminarium om livsmedelsbranschen sa Joachim Cederblad, chef för Icas EMV-sortiment, att kedjan kan acceptera en prisökning från en leverantör om Ica förstår varför. För att få mer kunskaper om hur produktionen går till har Ica anställt ett par nya analytiker av värdekedjor.