[Ur nummer: 11/2006] I november kommer Livs nya rapport om arbetsmiljön inom livsmedelsindustrin att publiceras. Det är en uppföljning av den arbetsmiljökontroll som gjordes för fyra år sedan och redovisades i oktober 2002.
Underlaget är ungefär samma som förra gången vad gäller antalet enkäter, men antalet arbetsplatser som omfattas har minskat något på grund av strukturomvandlingen.
– På en del områden har arbetsmiljön blivit något bättre, om än fortfarande inte tillfredsställande, och på några områden har den blivit sämre, säger Thomas Henriksson, Livs arbetsmiljöombudsman.
Han ger ett exempel på ett riktigt lågvattenmärke. Det finns fortfarande arbetsplatser utan fungerande nödutgångar och utrymmesvägar.
– Vi vet att det finns betydande psykosociala problem på arbetsplatserna. I enkäten har vi ställt frågan om medlemmarna törs föra fram en kritisk åsikt på jobbet. Svaren visar att alldeles för många är rädda. Det ser vi mycket allvarligt på.
Av enkäten framgår också att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar på alldeles för många arbetsplatser.
Thomas Henriksson säger att Livs rapport kommer att vara ett viktigt underlag för kommande års avtalsrörelse.