Livs avtalssekreterare intervjuas

– Vi har enats med de andra LO-förbunden om att driva gemensamma lönekrav som innehåller en särskild satsning på lägst avlönade samt krav på bättre pensionsvillkor, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.

[Ur nummer: 11/2006] Det är för att få mer tyngd bakom kraven som Livs är med i LO:s samordning i nästa års avtalsrörelse.
LO:s styrelse har enats om en principskiss. De gemensamma kraven är fortfarande inte siffersatta. Det sker i början av november.
– Det är viktigt för Livs att det sker en låglönesatsning. Livs är ett låglöneförbund, säger Gerald Lindberg.
Livs repskap, den 23 november, ska ta ställning till om förbundet ska vara med i samordningen. Det kommer att finnas en rekommendation i procent och kronor och ören.
Samordningen innebär att alla LO-förbund kan begära sympatiåtgärder av varandra för att få igenom de gemensamt ställda kraven.
Livs kan därmed tvingas ut i konflikt för att hjälpa ett annat förbund att få igenom de överenskomna kraven.
– Det här innebär att våra medlemmar kan tvingas ut i konflikt, även efter det att vi själva träffat avtal med vår motpart.
– Det är ett kostsamt åtagande och det har därför varit väldigt viktigt för oss att vi inte behöver gå ut i strid för krav som våra medlemmar inte ställer upp på, säger Gerald Lindberg.
Att gå ut i konflikt för att medlemmar i ett annat förbund ska hamna på högre löner än de egna medlemmarna vore svårt att försvara.
* Hur ska låglönesatsningen gå till? Kommer de lokala parterna att kunna förhandla om utläggningen av den?
– Det är det system vi har haft. De lokala parterna förfogar över potten, men vi kommer att lämna en rekommendation om att de med lägsta löner ska höjas mer än andra och vi utgår från att man kommer att följa denna lokalt.
Gerald Lindberg betonar att lönekartläggningar ska ha gjorts på företagen och av dem ska det framgå om det finns omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män. Dessa ska rättas till.
– Det kommer inte att utgå nya fräscha pengar till detta, utan de måste tas ur den lokala potten.
– Det är en felaktig lönesättning som måste rättas till.
* Hur viktigt är det att höja avtalens lägsta löner (tariffen)?
– Det är mycket viktigt. Vi har fortfarande många medlemmar som jobbar på lägsta lönen eller nära dessa. Det är också viktigt att höja dem som en garanti mot lönedumpning från arbetskraft som kommer från andra länder.
* Hur går samordningen med Facken inom industrin, FI?
– Vi är inne i slutfasen. Det vi inte har i FI:s plattform är jämställdhetspotten (kvinnopotten). Skälet är att det är färre kvinnor än män inom industrin, men det finns fortfarande många lågavlönade. Om vi hade sagt ja till jämställdhetspott hade det inneburit att vi också fått mindre pengar att utjämna skillnaderna med. Det kunde vi inte acceptera.
* Vilka krav driver Livs självt?
– Det är krav om tillägg till arbetsmiljöavtalet. Det gäller både rehabilitering och kompetensutveckling. Vi måste göra något åt den stress som finns i industriarbetet. Det handlar om att få inflytande över den snåla bemanningen.
– Det här är något som man har fört samtal med arbetsgivarna om. Det finns ett samförstånd. Livs vill också gå vidare vad det gäller konsekvensanalysen.
– Det får inte vara så att arbetsgivaren nickar och säger att det var intressant efter att en analys har gjorts och sedan bara fortsätter som vanligt.
Gerald Lindberg vill se en utveckling av omställningsavtal som träffades mellan LO och Svenskt Näringsliv vid förra avtalsrörelsen.
– Det behövs nya instrument för att underlätta omställningen till andra yrken.
* Avtalets längd?
– Vi utgår från att det blir ett ettårigt avtal. Men vi får väga det mot hur mycket i vår kravlista som kan bli tillfredsställt.
* Hur går det med sammanslagningen av avtalen?
– Det kommer vi att vänta med. Den nuvarande ordningen får sätta sig först.
* Det innebär att det blir flera olika förhandlingsdelegationer?
– Ja, det blir det. De kommer att utses på Livs repskap i november.