Motstånd i nyutgåva

Författare: Peter Weiss * Albert Bonners förlag, nyutgåva 2006

[Ur nummer: 12/2006] Motståndets estetik betraktades som ett epokgörande verk när den gavs ut i Västtyskland och Sverige, 1975- 1981. Sedan ett antal år har romantrilogin varit svår att få tag på. Men nu kommer den i nyutgåva (Albert Bonniers förlag), och med klarrött omslag dimper den rakt ned i dagens kulturdebatt. Den drygt tusen sidor långa historien kretsar kring människor i det sena trettiotalets Europa, som alla gör motstånd mot det fascistiska förtrycket. Romanen skildrar hur de svaga trampas på. Men också hur människorna tillsammans strävar efter ett samhälle där solidaritet och mänsklig värdighet tillåts råda.
Boken ges ut lagom till att Peter Weiss i år skulle ha fyllt 90, något som uppmärksammas också av bland andra Stadsteatern, Cinemateket och ABF Stockholm. Tidpunkten känns läglig, med tanke på dagens tongångar om att kulturen framförallt ska vara vinstbringande. Peter Weiss skiljde inte på kultur och politik.
Att berätta om motståndet är att föra det vidare heter det i ”Motståndets estetik”. En viktig påminnelse i dessa kommersiella tider.