[Ur nummer: 12/2006] När regeringen lägger ner Arbetslivsinstitutet försvinner inte bara en massa forskning och kunskap om det svenska arbetslivet, också en stor del av utbildningskompetensen på arbetsmiljöområdet går upp i rök.
Det gäller både utbildningen av skyddsombud och företagssköterskor.
Vårdförbundet protesterar mot inkonsekvensen. Samtidigt som regeringen säger att den vill satsa på förebyggande arbete, bland annat i företagshälsovården, så läggs utbildningen för en central yrkesgrupp ner.
Företagssköterskan har en helhetssyn på hälsa, arbets- och livssituation och har bland annat kompetens att identifiera hälsorisker inom arbetslivet, kartlägga hälsa och riskmiljöer – och ta fram underlag för lösningar.