[Ur nummer: 12/2006] Regeringen drar ner på anslagen till Arbetsmiljöverk-et. På tre år försvinner över 155 miljoner kronor, en tredjedel av budgeten.
Till tidningen Arbetsliv säger Kenth Pettersson, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, att 250-300 tjänster kommer att försvinna. Vilka verksamheter som främst kommer att drabbas kan han ännu inte bedöma. Men vissa delar som de arbetar med idag kommer att försvinna.