[Ur nummer: 12/2006] Ett nytt verktyg på internet, en MenuToll, har tagits fram för att storkökspersonal, skolbarn och vanliga hushåll ska kunna se hur mycket deras måltider belastar miljön. Det är Annika Carlsson-Kanyama, docent på avdelningen för industriell ekologi vid KTH i Stockholm som tagit fram det.
Med hjälp av Menu Tool ska man kunna se vilka produktionskedjor olika måltider ger upphov till och vilka utsläpp dessa ger av klimatpåverkande gaser.
– Forskningen visar att vi behöver förstå hur det egna beteendet påverkar miljön om vi ska vara beredda att ändra vårt eget beteende, säger Annika Carlsson-Kanyama till tidningen Land Lantbruk.
I nuvarande version innehåller MenuTool sex färdigrätter och drygt 150 livsmedel, för vilka man har beräknat energiåtgång och växthusgasutsläpp när de produceras.