[Ur nummer: 01/2007] Enligt en nyutkommen rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, är djuruppfödningen en värre klimatförstörare än transportsektorn. Djuren pruttar bokstavligen ut mer växthusgaser än bilar och flygplan.
Boskapssektorn står för nio procent av den koldioxid som kommer från människorelaterade aktiviteter, men den står för en mycket större andel av den mest giftiga växthusgasen, dikväveoxid, som har en 96 gånger högre global värmepotential än koldioxid.
Men det är inte bara pruttandet som är farligt. I Latin-amerika skövlas den ur miljösynpunkt viktiga skogen för att boskapen ska få betesmark. Med ökat välstånd följer att människor konsumerar mer kött och mjölkprodukter varje år.