[Ur nummer: 01/2007] Jag blir så ledsen när jag hör ”Sköt dig själv och skit i andra”. Det är inte bara ett uttryck utan något som blivit allt vanligare i praktiskt handling. Jag vill arbeta och kämpa för att sätta stopp för denna människosyn!
Min människosyn bygger på att vi som individer är väldigt olika, men att vi som människor är lika mycket värda. Det betyder att alla oavsett utseende, förutsättningar och bakgrund ska respekteras och få bra möjligheter att utvecklas och leva ett harmoniskt liv. Ordet solidaritet måste återigen få en positiv laddning. Det betyder att vi ska se det som självklart att vi tar ett gemensamt ansvar för varandra.
I årets valrörelse handlade mycket om procent och pengar från olika försäkringar. Det är en viktig information som speglar partiernas olika värderingar och människosyn. Men jag saknar de livsnära och vardagliga frågorna, jag tänker på att vi måste bry oss om varandra på ett mera naturligt och vardagligt sätt.
Uppskattning, beröm och att visa respekt och vördnad för varandra borde få en mer central plats i våra liv. Tänk så skönt att få vara sig själv och bli respekterad utan pekpinnar från andra som tror att de har facit på hur en människa ska vara. Det är detta samhälle som vi måste sträva efter att få, även om vi med en borgerlig pakt i regeringsställning får arbeta i en lång uppförsbacke, eftersom deras ideologi bygger just på att ”vi ska sköta oss själva och skita i andra”.