[Ur nummer: 01/2007] En ny permanent styrelse har utsetts i Anna Johansson Visborgs stiftelse. Kristina Nordström, förbundsombudsman på Livs, har fått en plats i den.
Hon säger att en av den nya styrelsens första uppgifter blir att ta ställning till förslaget om utförsäljning av lägenheterna som också skulle innebära en ändring av stadgarna.
– Det känns alldeles uppåt väggarna, säger hon. Det måste vi få hejd på och återkalla.
En förändring av stadgarna tror hon ändå blir nödvändig. Så snart den nya styrelsens konstituerat sig kommer det upp på dagordningen.