Demonstrationer, protestmöten och namnlistor över hela landet

Tusentals personer demonstrerade i Stockholm och på ett 20-tal platser i landet mot försämring av a-kassan. Namninsam-lingen med 250 000 under-skrifter överlämnades till den borgerliga regeringen.

[Ur nummer: 01/2007] – Det här är bara början, deklarerade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. Nu startar vi en mobilisering på varje arbetsplats i Sverige och om inte den ekonomiska och politiska makten lyssnar på oss så ska de få se vilken kraft världens starkaste fackförening kan sätta igång.
Wanja Lundby-Wedins tal lyfte både fram det taskiga i att punktera ekonomin för den som blivit av med jobbet och den fackföreningsfientliga tankegången bakom. Syftet är att pressa ner allas löner.
– När en arbetslös medlem hamnar på 65 procent av lönen så motsvarar det en inkomst på 10 000 kronor i månaden. Då blir det svårt att säga nej till ett jobb under avtalets lägsta lön på 13 000 kronor.
Bland deltagarna i protesten på Mynttorget den 14 december fanns klubbstyrelsen för Swedish Meats i Uppsala. Det är en arbetsplats som förlorat 125-130 medlemmar under det senaste året på grund av strukturomvandlingen.
– Nu är det viktigt att vi säger ifrån, sa klubbordföranden Mikael Lindblom. Även om vi inte kan få regeringen att dra tillbaka förslaget så är det viktigt att visa att vi är beredda att ta strid. Framför oss har vi både en avtalsrörelse och hot mot arbetsrätten.
40000 människor deltog i LO:s manifestationer.