– Jag blir mörkrädd, säger Thomas Henriksson, Livs arbetsmiljöombudsman. Det var min spontana reaktion när jag såg resultaten av arbetsmiljökontrollen.

[Ur nummer: 02/2007] En siffra som särskilt upprör Thomas Henriksson är den om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Endast 38 procent tycker att det fungerar.
– Det här har vi hållit på med i 15 år och fortfarande har inte arbetsgivarna fått till det mest grundläggande.
Men Thomas Henriksson anser att Livs också måste utöva självkritik.
– Vi har accepterat alldeles för mycket. De åtgärder som arbetsgivarna har gjort har inte räckt till. Vi måste ställa mer radikala krav, i första hand på arbetsgivarna, men också på samhället. Vi måste hitta nya vägar.
En sådan är arbetsmiljöavtalet som förhandlades fram vid förra avtalsrörelsen 2004.
– Det har visat sig ganska användbart, men vi har ännu inte riktigt sett hur bra det kan bli. Jag har varit ute och informerat om det. Det ger bland annat möjlighet att analysera konsekvenserna av förändringar på arbetsplatsen.
Det är arbetsgivaren som har ansvar för att analysen görs, men det är klubben som ska trycka på, och det gäller att se till att det blir bra kvalitet på bedömningen, att den är seriös. Så långt kan det fungera bra, men därefter kommer det stora problemet.
– Vår erfarenhet är att företagen tar alldeles för lite hänsyn till de problem som påvisats i analysen. Här vill vi vässa formuleringarna i avtalet så att vi som parter kan ta större ansvar för att lösa problemen som påvisats.
Allt för ofta har arbetsgivare struntat i det. Då återstår att vända sig till arbetsmiljöinspektionen.
– Om det finns substans i avtalet menar vi att vi själva, båda parter, borde kunna ta ett större ansvar innan vi går myndighetsvägen. Det vi vill diskutera är att lyfta upp tvisten om konsekvensbedömningen för en partsgemensam bedömning i till exempel en nämnd, som har befogenhet att göra rekommendationer för hur frågan ska hanteras.
Avsikten är, enligt Thomas Henriksson, inte att stänga myndighetsvägen, utan att sätta större press på parterna att lösa problemen själva.
– Vi ska inte bara luta oss tillbaka och vänta på att myndigheten gör det åt oss.
Livs kräver i kommande avtalsrörelse att en arbetsmiljönämnd inrättas.
* Vad ska ni göra med resultaten av undersökningen, förutom att använda dem i kommande avtalsrörelse?
– Rapporten ska utgöra ett underlag i kommande utbildning i förbundet. Den ska användas i information och opinionsbildning, både internt och externt , för att skapa arbetsmiljöförbättringar. Den ska också vara en informationskälla för alla som arbetar med arbetsmiljö inom livsmedelsindsustrin. n