[Ur nummer: 03/2007] Ännu ett svenskt köttföretag håller på att bli finskt. Det är finska Atria som redan äger stora charkanläggningar i Sköllersta, Stockholm och Malmö som köper börsnoterade Sardus.
Håkan Persson, klubbordförande på Atria i Malmö säger:
– Efter att man gått bet på Swedish Meats sa man att man skulle fortsätta uppköpen. Och det gör företaget nu. Vi hoppas att Atria behåller styrkan inom det framgångsrika Sardus, där det finns många tillverkare med egna varumärken som fått leva vidare.
Klubbordföranden Thore Olofsson på Sardusägda Pastejköket i Tranås konstaterar att han, trots att han är arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen, inte blivit informerad om vad som varit på gång. Han betonar också vikten av att behålla varumärken.