[Ur nummer: 03/2007] Alla ekologiska livsmedel ska märkas med EU:s logotype 2008. Det här är en dålig utveckling menar de ekologiska lantbrukarna.
– Det är en större fråga än bara om logga, det är en symbol för att EU har för avsikt att ta kontrollen över begreppet ekologisk produktion, säger Peter Einarsson, talesman för ekologiska lantbrukare.
Den ekologiska sektorn går bra inom EU. Den ökar snabbast och då vill man, menar Einarsson, anpassa den ekologiska produktionen till det etablerade industriella systemet. Man vill föra in regler som gör det möjligt för industrin att använda tillsatser, gengrödor och kemi.
Svenska Kravmärket ska finnas kvar, men blir underställt livsmedelsverket och inte som idag en fristående kontrollant.
-Vi är rädda för att det här kommer att minska dynamiken, att man för att kunna påverka måste gå via EU-kommissionen. Det finns starka intressen inom industrin som kan blockera innovationer och nytänkande på det ekologiska området.
Han ser EU-kommissionens initiativ som ett återfall i en dålig vana som går ut på detaljreglering istället för privata initiativ.