[Ur nummer: 03/2007] På Carlsberg i Falkenberg har chefer och arbetsledare systematiskt detaljövervakat lagerarbetarna med hjälp av ett datoriserat lagersystem.
Enligt Livsklubbens ordföranden, Sten-Olof Svensson, har flera plockare känt sig kränkta. På lagret har man ett individuellt ackordslönesystem och information från övervakningen har använts av arbetsledningen för att jämföra arbetare och piska upp arbetstempot.
I oktober förra året gjordes en anonym anmälan av övervakningssystemet till Datainspektionen som ska pröva dess laglighet. Det individuella ackordslönesystemet är uppsagt av klubben till den 15 april.
– Vi väntar på att det ska tas upp en central förhandling om ett nytt lönesystemet, säger Sten-Olof Svensson. Vi vill ha ett gruppackord.
Livs förbundsombudsman, Kristina Nordström, säger att hon ska ta upp frågan till central förhandling med motparten Li. Vilket lönesystem som ska användas måste dock avgöras av de lokala parterna.
– En väg skulle kunna vara att helt enkelt pröva och utvärdera olika alternativ, säger hon.