Arbetsgivarnas jurist anmälde sig sjuk inför AD-förhandling

Besvikelsen var stor hos de tio uppsagda styckarna på Swedish Meats i Kristianstad, när förhandlingarna i Arbetsdomstolen ställdes in på grund av att arbetsgivarnas jurist anmälde sig sjuk.

[Ur nummer: 03/2007] Förhandlingarna var utsatta till den 31 januari och hade beräknats hålla på i tre dagar. Styckarna var redan uppe i Stockholm och hade tagit in på hotell, när de fick meddelande om att arbetsgivarna anmält förhinder på grund av sjukdom. Därefter blev förhandlingarna uppskjutna på obestämd tid.
– Vi ser det som ett sätt att förhala domstolsprocessen, eftersom arbetsgivarna har dåligt på fötterna, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande i en kommentar.
Förbundet har krävt in ett läkarintyg från juristen och ska återkomma om de merkostnader som den inställda förhandlingen orsakat.
Redan i mitten av maj 2006 meddelade Arbetsdomstolen i en interimistisk dom att uppsägningarna av styckarna var felaktiga och att anställningarna därmed skulle kvarstå.
Styckarna sades på felaktiga grunder upp i januari 2006 på grund av att de vägrat utföra ett av Livs blockerat arbete.
I botten fanns en lönetvist om ackordssättningen. Enligt Livs hade företaget i ett bestraffande syfte omplacerat styckarna till ett kvällsskift med andra arbetsuppgifter och lägre betalning.