Undantag för grupper som aldrig kan nyttja a-kassan

Livs kommer att tillåta att vissa medlemsgrupper som inte kan använda sig av arbetslöshetsförsäkringen slipper betala kostnaden för den på 359 kronor i månaden.

[Ur nummer: 03/2007] Många har hört av sig till Livs och frågat om de kan gå ur a-kassan och bara vara med i förbundet.
Livs tillåter i de flesta fall inte det.
Skälet är att förbundet då skulle få en stor grupp medlemmar utan inkomsttrygghet och det skulle pressa ner lönerna inom branschen. Om den som är arbetslös bara har socialbidrag att luta sig mot är det svårt att ställa några som helst löneanspråk.
Avgiftsbefrielsen från arbetslöshetsförsäkringen gäller medlemmar som får hel sjukersättning tillsvidare, som studerar, är avtalspensionärer eller är dubbelorganiserade, är utesluten eller ännu inte uppfyller villkor för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen eller är utländsk arbetare i icke-svenskt bemanningsföretag.
Ansökan om avgiftsbefrielse ska göras på särskild blankett. Underlag som styrker avgiftsbefrielse ska skickas med. Det kan vara intyg från centrala studiestödsnämnden, förhandlingsprotokoll om avtalspension etcetra.