[Ur nummer: 04/2007] Det går knappt en dag utan att medierna har en artikel om folk som har begått olika slags intrång och övertagande i olika sammanhang. Den största kapningen därvidlag måste vara den som Timbro har gjort i samband med övertagandet av centerns ungdomsförbund.
Från att varit ett självständigt förbund med egna åsikter har dom blivit en rörelse som propagerar och saluför svenskt näringslivs filosofi med Stureplansmaffians okrönte kung i spetsen, nämligen Fredrick Federley, som kraftigt understödd av landets rymdminister, i en rasande takt framför förslag vars enda ändamål är att försämra för landets löntagare.
Nu har Federley aviserat sin avgång vid det stundande årsmötet, förhoppningsvis kommer det att innebära att någon som inte enbart har sallad i huvudet och är ett direkt eko av Timbro väljs!