[Ur nummer: 04/2007] Från den 1 april är det möjligt för vissa grupper av medlemmar att ansöka om avgiftsbefrielse från den del av fackavgiften som motsvarar kostnaden för arbetslöshetsförsäkringen.
Denna möjlighet är endast avsedd för medlemmar som vid en eventuell arbetslöshet inte kan utnyttja försäkringen.
Den som söker avgiftsbefrielse bör vara medveten om att han eller hon är tvungen att arbeta upp ett nytt inträdesvillkor för att få rätt till arbetslöshetsförsäkringen ifall försäkringskassan skulle omvärdera arbetsförmågan och säga att han eller hon ändå ska stå till arbetsmarknadens förfogande.
Sånt händer fast man själv inte känner sig bättre, och då står man där utan vare sig sjukersättning eller a-kasseersättning.