[Ur nummer: 04/2007] * Livs inkomstförsäkring, Lif, ingår i det fackliga medlemskapet och ger en extra ersättning utöver a-kassa. Med Lif får medlemmen 80 procent av lönen upp till de 200 första arbetsdagarna, det motsvarar 9 månader.
* Försäkringen börjar gälla från och med att personen beviljats inträdde i Livs och Livs a-kassa, samt uppfyller villkoren i övrigt. Den som oavbrutet varit medlem i Livs och Livs a-kassa de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde är berättigad till ersättningen. Man får inte ha varit arbetslös under kvalifikationstiden.
* För att omfattas av försäkringen måste man ha blivit ofrivilligt arbetslös och ha en ersättningsgrundande inkomst som överstiger 18 700 kronor i månaden.
* Mer information om reglerna finns på Livs hemsida www.livs.se.