[Ur nummer: 04/2007] För de flesta av Livs samarbetspartner inom Facken inom industrin är det redan klart. Det gäller IF Metall, Sif, Skogs- och Träfacket och Sveriges Ingenjörer. De har efter bistånd från medlarna (opo) kommit överens om nya avtal med sina respektive arbetsgivarorganisationer. Avtalen omfattar 450 000 industrianställda, både arbetare och tjänstemän.
De träffade avtalen löper på tre år, från 1 april 2007 till den sista mars 2010 och kostar i snitt 3,4 procent per år.
Lönerna ökar med i genomsnitt 3,2 procent per år och därtill kommer andra förbättringar i form av bättre avtalspension, kortare arbetstid eller andra förbättringar på 0,2 procent per år. Den totala kostnadsramen för de tre åren är 10,2 procent.
I industriavtalet ingår regler för hur förhandlingar om nya riksavtal ska ske. Förhandlingar ska påbörjas senast tre månader innan det gamla avtalet löper ut.
Om parterna inte är överens då en månad återstår innan gällande avtal löper ut ska en eller flera så kallade opartiska ordföranden träda in och bistå parterna i förhandlingarna.