”Ett sätt att stå emot alliansens attacker”

Från den 1 april gäller Livs inkomstförsäkring som garanterar alla medlemmar 80 procent i ersättning från a-kassan under de första 200 ersättningsdagarna (cirka nio kalendermånader) vid arbetslöshet.

[Ur nummer: 04/2007] Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson anser att försäkringen är helt nödvändig för att förhindra regeringens planer på att skapa en armé av människor som är tvingade att acceptera vilka låglönejobb som helst.
Syftet med alliansregeringens försämring av a-kassan är, enligt Livs, att skapa förutsättningar för en låglönemarknad och det kommer förbundet aldrig att acceptera.
– Med den här försäkringen får våra medlemmar möjlighet att hålla emot, säger Hans-Olof Nilsson.
En konsekvens av regeringens höjning av finansieringsavgiften till a-kassan är att många medlemmar inte längre vill vara med. Det har blivit så mycket dyrare. Om man i det läget lämnar a-kassan så har man inte längre någon ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och då har man inte heller någon valmöjlighet.
Det är just den otryggheten regeringen vill skapa, enligt Livs.
Den leder till att den vanliga löntagaren sänker sina krav på arbetsgivarna och tar dåligt betalda jobb inom den låglönesektor som regeringen vill skapa.
Sammantaget skapar det en oerhörd press nedåt på lägstalönerna i kollektivavtalen.
Kollektivavtalen och arbetslöshetsförsäkringen är de två ben som bär upp levnadsstandarden för vanliga människor. Regeringen har insett att man inte kommer åt kollektivavtalen och därför har man attackerat a-kassan, säger Hans-Olof Nilsson.
Livs ser inkomstförsäkringen som en temporär lösning fram till nästa socialdemokratiska regering som man förutsätter ska reformera a-kassan så att villkoren blir avsevärt bättre och därmed gör försäkringen onödig.