[Ur nummer: 04/2007] Jörgen Tvaermoes som arbetat som ekonomichef för Livs på konsultbasis har fått anställning på halvtid. Han kommer att befinna sig på förbundskontoret i Stockholm cirka 40 timmar i månaden.