[Ur nummer: 04/2007] Bioteknikföretaget Monsanto har tagit fram ett genförändrat majs, Mon 863, som är godkänt för försäljning inom EU. Miljöorganisationen Greenpeace har under lång tid protesterat mot godkännandet, eftersom man ansett att granskningen inte varit tillräckligt seriös. Den går till så att företaget överlämnar den dokumentation man anser är behövlig till EU:s livsmedelsmyndighet, Efsa.
Det är ett kostnadsbesparande sätt att göra det på, men Greenpeace menar att det är allt för lättvindigt. Miljöorganisationen vill att myndigheten ska få möjlighet att göra egna oberoende tester av gengrödorna innan de godkänns.
Greenpeace begärde därför att få se den dokumentation som låg bakom godkännandet av Mon 863 och fick till slut via en domstol i Tyskland tillgång till den och lämnade den därefter vidare till den franska forskargruppen Criigen som fann att råttor som matats med gensmajsen i 90 dagar fick skador på lever och njurar, samt ökade i vikt och fick högre halter av socker och fett i blodet.
EU kommer nu att ta upp den genförändrade majsen till ny granskning.