Rätten att först söka jobb på hemorten slopas

Ett nytt regeringsförslag, som läggs fram för riksdagen under våren, ska tvinga arbetslösa att ta jobb oavsett var i landet de finns. Dessutom sätts en bortre parentes efter 450 dagar för den som inte har a-kassa.

[Ur nummer: 04/2007] Möjligheten att sätta stopp för ytterligare en arbetslöshetsperiod gäller dem som är nya på arbetsmarknaden och dem som av någon anledning varit borta från den under en längre tid och därför inte kunnat få ersättning från a-kassan, till exempel de som studerat eller fött barn.
– I förslaget står det att den arbetslöse ”bör erbjudas” ett nytt program. Den gamla skrivningen var att alla ”ska erbjudas”. Det innebär att den arbetslöse inte längre har en absolut rättighet till nya åtgärder, säger Gertrud Hedenström-Eriksson, biträdande kanslichef på A-kassornas samorganisation, SO.
* Vad händer därefter?
– Det står att jobb ska erbjudas i ”samhällstjänst”.
Mer preciserat än så blir det inte i regeringens proposition som ska läggas fram för riksdagen under våren och börja gälla från med den 2 juni.
Det finns ännu inte någon prognos över hur många personer det gäller.
A-kassornas samorganisation är kritisk till flera inslag i reformpaketet. Rättigheten att först söka arbete inom sitt yrke i ens närområde borde behållas.
Dessutom tycker Samorga-
nisationen att a-kassorna borde överta Försäkringskassans utbetalningar till de arbetslösa. Det blir fördelaktigare för den arbetslöse och underlättar administrationen när dagar för olika ersättningsnivåer ska räknas fram.
Första 200 dagarna ger 80 procent av lönen upp till taket på 18700 kronor i månaden. Från dag 201 är ersättningen 70 procent och från dag 301 sjunker den till 65 procent.