”Det gemensamma målet är en värld där mänskliga rättigheter har betydelse”

Om man vill möta engagerade människor från jordens alla hörn är en studiecirkel om sociala forum en möjlighet. Sten-Olof Svensson var med i en sådan och gav sig sedan iväg med gruppen till Afrika.

[Ur nummer: 04/2007] I år hölls det sjätte sociala forumet (World Social Forum) i januari i Nairobi i Kenya. Det var en jättekonferens med omkring 200000 deltagare och flera tusen seminarier och diskussioner.
– Det handlar om mänskliga rättigheter, säger Sten-Olof Svensson. Det gemensamma målet är en värld där rättigheterna har betydelse. Det är det de deltagande organisationerna samarbetar om och försöker uppnå.

Gruppresa med ABF
Sten-Olof och tre kamrater från Livs Halmstadsavdelning var med på forumet. De åkte med en större grupp från Sverige, organiserad av ABF.
Det sociala forumet ger stora möjligheter till möten mellan människor från olika länder, kulturer och rörelser.
Sten-Olof talar om en chansen att fylla på i ”verktygslådan”, att få nya idéer, fackliga arbetssätt och kontakter.
I januari gav de sig iväg. För Sten-Olof var det första gången han reste till Afrika. Ovanliga inslag som betande giraffer utanför Nairobis flygplats gjorde erfarenheten exotisk. Annars var det mest slående hur lite som skiljer människor åt i olika delar av världen. Man delar samma problem och samma vilja att bidra med något positivt, uttryckt i forumets paroll ”En annan värld är möjlig”.
Utbudet av seminarier var minst sagt överväldigande. Man måste välja. Sten-Olof valde fackliga. Det som han tyckte var mest givande hölls av en dansk fackföreningskvinna, Veronica Nilsson, som kom från Tuac, den fackliga kommittén inom industriländernas samarbetsorganisation OECD.
Hon presenterade en handbok om hur man gå tillväga för att anmäla företag för brott mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Press på företagen
Det är ingen laglig process där man kan få rätt i domstol, men det går att peka ut brotten och på det sättet påverka det multinationella företaget att rätta sig efter de internationellt erkända reglerna.
Ett företag som flera gånger stått inför skranket i OECD är världens största livsmedelsföretag, Nestlé. IUL, livsmedelsarbetarnas globala yrkesfack, har på sina medlemsförbunds vägnar ett flertal gånger anklagat Nestlé för brott mot OECD:s riktlinjer.
Senast det hände var i oktober 2006 då Nestlé under pågående förhandlingar om de anställdas löner och förmåner i Storbritannien hotade med att flytta produktionen utomlands.
Den typen av hot från företagen är vanliga över hela världen och det behövs nya verktyg för att peka ut det destruktiva i denna syn på av människor ihopknegade värden.
– Den fackliga guiden till OECD:s riktlinjer visade på nya arbetssätt, säger Sten-Olof som är klubbordförande på Carlsberg i Falkenberg, ett globalt företag, där olika anläggningar jämförs och spelas ut mot varandra.
Engelska måste man kunna för att göra en sådan här studieresa och en del sparade pengar måste man ha, för flygbiljetterna är dyra, kostar 8 000 kronor, men boende och mat är för det mesta billigt.

Namn: Sten-Olof Svensson l Ålder: 53 år l Familj: Ensamstående med två vuxna barn l Yrke: Bryggeriarbetare på Carlsberg i Falkenberg l Fackliga uppdrag: Klubbordförande och en av Livs tre förtroendevalda revisorer l Favoritmat: Ugnstekt fisk l Senast lästa bok: Dan Browns Änglar och demoner l Ser på TV: Kunskapskanalen har bra program om vad som händer i världen l Semester? Blir det ingen i sommar eftersom han var i Nairobi i januari och planerar att besöka fackliga projekt i Filippinerna i höst.