[Ur nummer: 05/2007] – Principiellt sett kan man säga att det bästa är att återan-vända förpackningar, därefter kommer att återvinna och i sista hand att förbränna, säger Jessica Henryson, projektledare på lobbyingföretaget Westander Publicitet & Påverkan som skrivit en rapport med namnet Återvunnen råvara – en god affär för klimatet.
Inom Livs finns många medlemmar som är utkörare och håller på att förlora sina jobb när Ica tar över distributionen. En intressant fråga hade varit att undersöka hur stora förluster som görs ur klimatsynpunkt när handeln överger återanvändningen.
Det är en kontroversiell fråga. Handeln satsar på egna märkesvaror och vill inte bli uppbunden till en leverantör som samlar in förpackningarna och återanvänder dem. I takt med att handelns makt ökat har också allt färre utredningar tagit upp denna aspekt, trots att det finns sammanställningar över vetenskapliga studier som visar att återanvändning är bättre för miljön (Se Mål & Medel, nr 10 2003).
– I de utredningar som vi hade tillgång till ställdes inte frågan, konstaterar Jessica Henryson som därför också blivit tvungen att exkludera den.
De slutsatser hon drar är ändå mycket intressanta. Hon konstaterar att det är väsentligt bättre för klimatet att återvinna än att förbränna. De som återvinner tänker rätt.
Varje kilo papper som återvinns leder till 1,5 kilo minskade koldioxidutsläpp. Ett kilo återvunnen plast ger två kilo mindre utsläpp och ett kilo återvunnet aluminium minskar utsläppen med hela 10 kilo.
Redan idag är svenskarna duktiga på att återvinna. Den svenska återvinningen motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen med 6, 2 miljoner ton. Det är 10 procent av de svenska utsläppen per år. Genom enkla åtgärder skulle utsläppen kunna minskas med 685000 ton, motsvarande utsläppen från 250000 bilar.
I rapporten konstateras samtidigt att politikerna ofta tänker fel. Trots att det mest effektiva hade varit att öka återvinningen föredrar de att fokusera på miljöbilar, byten av bränslen från fossilt till förnybart och handel med utsläppsrättigheter.