[Ur nummer: 05/2007] Arbetslinjen har i Sverige varit ett positivt begrepp. Det har stått för ett respektfullt bemötande av den som blivit arbetslös. På den arbetslöse har det vilat ett ansvar att genom utbildning och erfarenhet göra sig anställningsbar.
På ett seminarium ordnat av LO i Stockholm diskuterades förändringen av synen på arbetslinjen. Från fackligt håll anser man att den borgerliga regeringen reducerat arbetslinjen till piska. Sämre villkor för den arbetslöse och indragen utbildning ska leda till att han eller hon tar första bästa jobb.
– Piskans linje leder till en ny låglönemarknad, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.
Den synen går stick i stäv med den ursprungliga idén bakom arbetslinjen. I en nyskriven rapport konstaterar LO att det finns goda skäl både för den enskilde och för samhället att låta den arbetslöse under viss tid befrias från kravet att ta första bästa jobb.
Vad som behövs är en matchning mellan arbetsgivarens krav och den arbetslöses kompetens.
Ur samhällets synvinkel är det också ett slöseri att inte låta människor med olika begåvningar och kunskaper få en rimlig chans att hitta jobb där de kan göra ett kvalificerat bidrag.