[Ur nummer: 05/2007] Coca-Colas största tappare, CCE, tillkännagav i februari i år att fem procent av personalstyrkan i Europa och Nordamerika skulle bort. Det motsvarar 3 500 jobb. Ingen förhandsinformation hade lämnats av företagsledningen.
Som ett svar på den taskiga personalpolitiken ordnades den 2 april en transatlantisk aktionsdag som stöddes av alla livsmedelsfackförbund anslutna till globala yrkesfacket IUL.
Coca-Cola-arbetare och fackliga företrädare samlades till möten i Guatemala, Uruguay, Belgien, Kanada, Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Luxemburg. Flygblad delades ut och deltagarna bar märken med budskapet ”Tala om för Coca-Cola att varje anställd är viktig”.