Björnekulla fruktindustrier i Åstorp varslar nästan halva arbetsstyrkan om uppsägning, 30 arbetare och 6 tjänstemän. Anledningen är prispress från handeln och storkunden Santa Maria.

[Ur nummer: 06/2007] – Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Christel Niby, Livs lokalombudsman i avd 2 Helsingborg. Arbetsgivaren har inte kunnat visa på någon arbetsbrist och vill ändå halvera arbetsstyrkan. Det innebär att de som blir kvar måste göra dubbelt så mycket arbete.
Företagets skäl för uppsägningarna förvånar Christel Niby. Arbetsbrist är den vanliga grunden och den uppstår antingen som en följd av förlorade order eller rationaliseringar. Men här är det inte frågan om det ena eller andra.
– Företaget har inte gått miste om någon order, men det har däremot fått krav på sig att sänka priserna. Några väsentliga investeringar i arbetsbesparande maskiner har man inte kunnat redovisa.
Christel Niby är närmast chockad över företagets planer. En löntagarkonsult ska kopplas in. Därefter blir det centrala förhandlingar. Under tiden sprider sig oron bland de anställda.
– Vad blir det för jobb för dem som är kvar? Hur blir deras arbetsmiljö?