[Ur nummer: 06/2007] Fackklubbarna på Absolut Vodka i Nöbbelöv och Åhus har samlat in 2000 namn mot den borgerliga regeringens plan att sälja ut Vin & Sprit. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Ylva Johans-son fick listorna när hon besökte företaget i april.
Under riksdagens frågestund den 21 maj lämnade hon listorna vidare till det ansvariga statsrådet Mats Odell med krav på besked om vilka åtgärder som han ska vidta för att säkerställa produktionen av Absolut i Åhus.
– Vi kommer att i försäljningsprocessen inhämta information från potentiella köpare kring deras syn på hur de avser att utveckla bolaget, svarade Mats Odell.
Vid försäljningen kommer regeringen väga in köparens vilja och möjligheter att utveckla i den samlade bedömningen. Syftet med försäljningen av Vin & Sprit, som värderats till 40-50 miljarder kronor på marknaden är, enligt Mats Odell, ideologisk. Statens ska inte äga företag vars varor eller tjänster kan produceras av privata företag.
Jan Lundin, Livs klubbordförande på och styrelserepresentant i Vin & Sprit Åhus är oroad över regeringens planer. Han blev inte mindre upprörd när det i media framgick att det konsultföretag som anlitas för att sköta utförsäljningen är samma som förre s-ordförande Göran Persson fått jobb hos, nämligen JKL. Dessutom sägs JKL också representera en möjlig köpare.
– Det är bedrövligt, säger Jan Lundin.