– Problemet med märkning är att den kommer uppifrån. Vi vill förbättra för människor i fabrikerna, då måste lösningarna utgå från dem, säger Joel Lindefors, som för tillfället är tjänstledig från sitt jobb som koordinator för nätverket Rena kläder i Sverige.

[Ur nummer: 07/2007] Rena kläder är ett nätverk av fackliga och ideella organisationer och har funnits i tio år i Sverige. Det handlar om att granska klädföretagens globala upphandling. Nätverket har varit en mycket framgångsrik opinionsskapare och många av de erfarenheter som gjorts är överförbara på matproduktionen.
Till skillnad mot föreningen Rättvisemärkt – Fair Trade har Rena kläder valt att inte ha någon egen konsumentmärkning.
– Jag tror att konsumentmärkning vore strategiskt fel. Det skulle innebära en utväg för många företag. Konsumenterna vill välja rätt och efter att en märkning införts skulle pressen på klädföretagen försvinna, det skulle bli en pysventil, men man kan inte köpa sig fri. Vi är inte till för konsumenternas skull utan för arbetarna i textilindustrin. Att påstå att det finns en lösning som bygger på konsumenternas välvilja vore också fel. Arbetarnas rätt till organisering ska inte vara beroende av den, säger han.
Rena kläder jobbar med blixtupprop, folkbildningskampanjer, skickar e-mail till företag och myndigheter.
– Konsumentmakten är bra att använda för att skrämma företagen och för att väcka debatt. Marknadskrafterna kan bidra till att fler företag av ren självbevarelsedrift väljer att ta ett större ansvar.
Men den reglering han framförallt förespråkar är internationella ramavtal mellan de transnationella företagen och de globala yrkesfacken.