[Ur nummer: 07/2007] Den borgerliga pakten har under sina åtta månader vid makten bedrivit en nyliberal politik, med tydligt sikte på ett systemskifte. En politik där man struntar i den generella välfärden. En politik där de tar från dem som redan har det knapert i samhället för att i stället gynna de redan välsituerade och rika.
Utförsäljningen av våra gemensamt ägda företag skiljer sig inte från den påbörjade linjen på något vis. Alliansens urskillningslösa utförsäljning är en massiv omfördelning av tillgångar från det offentliga och gemensamt ägda till privata spekulanter. I den första vändan säljer pakten ut sex bolag av femtiofyra helt eller delvis ägda bolag och detta är bara början, deras planer innebär att de ska sälja ut nio av tio statliga företag.
De statligt ägda bolagen värderas till cirka 680 miljarder kronor, och ger ett årligt tillskott till statens finanser i storleksordningen 36-40 miljarder. Dessutom så sysselsätts idag närmare tvåhundratusen personer i företagen, som med nuvarande offentligt ägande står som en garant för långsiktighet och utvecklig och tillväxt.
Denna drivkraft att sälja ut svenska folkets tillgångar kan inte bara vara av ideologisk art, utan de har säkert en dold agenda. En kan vara det hemliga sällskapet Tornet som under valrörelsen sponsrade moderaterna med cirka trettio miljoner, i det sällskapet finns det med all säkerhet medlemmar som kommer från storkapitalets sfär och som gärna vill vara med på ”julgransplundringen”!