[Ur nummer: 07/2007] Sverige har inte lyckats få igenom strängare krav på beläggningsgrad för slaktkycklingar inom EU. I Sverige får den yta kycklingarna har att röra sig på inte överstiga 36 kilo per kvadratmeter. Det nya EU-direktivet tillåter ända upp till 42 kilo.
Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel, är inte förvånad över det svenska misslyckandet, som var väntat. Hon betonar nu vikten av att följa upp dödligheten i besättningarna vid olika beläggningsgrader och användningen av antibiotika.
Någon kris inom den svenska kycklingproduktionen anser hon inte att det är.
– Det finns en ökad efterfrågan på svensk kyckling. Problemet är att kostnaderna för att producera kycklingen har ökat, bland annat priset för fodret, men producenterna har inte kunnat ta ut dessa kostnadsökningar på grund av att marknadssituationen inom handeln fungerar så dåligt.
Ica, som har i stort sett halva marknaden, går inte med på några prishöjningar. Ica säger att producenterna måste klara av de ökade kostnaderna genom rationaliseringar, men det finns en gräns för vad som går att göra när det handlar om levande varelser och miljö.
– Ökar priserna väljer Ica import. Det Ica gör blir ett rättesnöre för de två andra blocken, säger Maria Donis.
Idag svarar importen för 41 procent av konsumtionen och den svenska kycklingen för 59 procent. Marknaden för restaurang och storhushåll är redan i stort sett förlorad för de svenska producenterna, men på konsumentmarknaden ser det inte längre så dåligt ut.