[Ur nummer: 09/2007] Boktitel: Världens bästa land
Författare: Anders Sundelin
Förlag: Leopold förlag 2007

Det är inte lätt att berätta om det nya Sverige utan att hemfalla åt klichéer. Men i boken Världens bästa land, försöker Anders Sundelin ge en bild av hur ett liv i Stockholmsförorten Tensta kan te sig. Sundelin kom själv dit första gången för att göra ett reportage, och mötte varken det helveteshål eller kulturella paradis han hade hört talas om. Han träffade människor som kommit till Sverige från jordens alla hörn, som ofta betraktas som främlingar, trots att de aldrig kommer att leva någon annanstans.
Under flera års tid följde han en gymnasieklass där inte en enda elev hade svenskt ursprung. Han skildrar deras drömmar och deras vardag, deras utanförskap. Strategin för att komma förbi förenklingarna verkar vara att bryta upp den dokumentära formen, boken balanserar på gränsen till det skönlitterära. Först känns det problematiskt att Sundelin tillskriver personer tankar och känslor. Men snart tar inlevelsen i prosan över. Det finns en uppfriskande vanlighet, en vardag i den här boken. Det gör det tydligt hur många människor som utesluts i dagens samhälle, på så många nivåer.