Carlsberg kan tvingas betala skadestånd
för närgången övervakning

Vilka regler ska gälla för övervakning av de anställda via datasystem? Det förhandlar fackklubben på Carlsberg i Falkenberg just nu med arbetsgivaren om. Klubben vill staka ut en tydlig gräns för utvecklingssamtal.

[Ur nummer: 09/2007] I juni kom Datainspektionens beslut som i princip gav grönt ljus åt prestationsmätning i syfte att betala ut prestationsbaserad lön och för att ta fram underlag för utvecklingssamtal.

Invändningar finns
Men i beslutet stod också att det ”inte är tillåtet att i realtid övervaka hur de anställda utför sina arbetsuppgifter och när de tar raster”.
– Vi har haft invändningar mot hur övervakningen gått till, säger Britt-Marie Wester, tillsynsdirektör på Datainspektionen. Den har varit alltför närgången. Det är inte okej att – så som de klagande nämnt – ta upp saker som toalettbesök i utvecklingssamtalen. Det är inte relevant.
* Kan det bli frågan om skadestånd åt de övervakade?
– Ja, enligt Personuppgiftslagen § 48 är arbetsgivaren skyldig att ersätta den anställde för ”skada och kränkning av personuppgift” och vi anser att Carlsberg har handlat i strid mot lagen. Det vanliga i dessa fall brukar vara att facket hjälper sina medlemmar att nå en överenskommelse med arbetsgivaren.
Om parterna inte kan komma överens har den anställde möjligheten att driva sin sak i tingsrätt.
Frågan om skadestånd har Livsklubben ännu inte funderat över. David Bodiroza i Livs klubbstyrelse säger att det viktiga nu är att få till stånd ett bra lokalt avtal som reglerar hur övervakningen går till och vilka gränserna är.
– Det ska vara ett underlag för utbetalning av lön, inget annat. Det ska inte vara underlag för närgångna frågor i utvecklingssamtalen om varför någon plockat mer eller mindre den ena veckan eller andra veckan och om hur långa raster man tagit.
Att övervakning inte får ske i realtid är tydligt fastslaget och det har också Carlsberg tagit till sig liksom begränsningen av vilka som har tillgång till uppgifterna.
Vad gäller utvecklingssamtalen går emellertid meningarna isär. Carlsbergs informationschef, Ann-Louise Kämpe, menar att ”bra coaching” innebär uppföljning av individuella prestationer och som underlag används då uppgifter i datasystemet.
– Det tänker vi fortsätta med, säger hon. Vi har ju inget ont uppsåt.

Överskottsinformation
Gerald Lindberg, Livs andre ordförande, varnar för riskerna med överskottsinformationen som uppstår vid dataövervakning. Den måste regleras och det görs bäst i ett lokalt medbestämmandeavtal när tekniken införs.
– Vi tycker inte att man i utvecklingssamtal ska utgå från databaserade övervakningsprogram.