[Ur nummer: 09/2007] Bara två år efter förra neddragningen står återigen livsmedelsarbetarna på HK Scan inför oroande besked. Den stora kunden för den nybyggda k-packen, Axfood, har gjort gemensam sak med konkurrenten Danish Crown och flyttar sin verksamhet söderut.
Danskarna har köpt in sig i Ugglarps slakteri i Skåne och ska också bygga en egen
k-pack i södra Sverige som beräknas vara klar 2009.
– Vi räknar då med att hälften av produktionen i k-packen försvinner, säger Mikael Lindblom, Livs klubbordförande på Scan i Uppsala.
Om inte företaget fram till dess lyckas ragga nya kunder så blir det ett mycket hårt slag mot arbetsplatsen. Ett 50-tal ordinarie jobbar idag i k-packen, därtill kommer ett 20-tal visstidare och även bemanningsföretag.