[Ur nummer: 09/2007] En utredning om Slotts-fabrikens framtid i Uppsala har satts igång av ägaren transnationella Unilever.
I mitten av september ska utredningen vara klar. Det ska bli en översyn över vilka besparingar som kan göras.
– Vårt problem är att vi inte utnyttjar vår kapacitet fullt ut, säger Livs klubbordröfande Bo Wiman. Om vi fick mer volymer kunde vi sänka styckkostnaderna. Kapacitetsutnyttjandet är en av många aspekter som ska belysas.
Liksom andra kända märkesvaruproducenter brottas Slotts med ökad prispress, någon möjlighet att kompensera egna kostnadsökningar finns inte, eftersom handeln då köper från någon annan.
Vid fabriken tillverkas förutom den välkända senapen också tomatpure, Åbo-senap som exporteras till Finland och Ohoy glassåser.
Utredningen av Slotts är en del av en större ommöblering som ägaren Unilever dragit igång för att slimma sin organisation och förbättra vinsten. Den transnationella jätten har 25-30 likadana produktionsenheter som Slotts i Europa.
Enligt IUL leder de planerade nedskärningarna till 20 000 förlorade jobb.