[Ur nummer: 09/2007] Ihop med arbetsgivarna, LI, har Livs och de andra fackförbunden inom livsmedelsindustrin arbetat fram en gemensam anvisning om hur man kan göra en lönekartläggning så att jämställdhetslagens krav uppfylls.
Ett exempel på en effektiv åtgärd är att analysera skillnaderna i lön och lönespridning mellan kvinnodominerade arbeten och likvärdiga arbeten som inte är eller brukar vara kvinnodominerade.
Med hjälp av kriterier om kunskaper och färdigheter, ansvar, fysisk och psykisk ansträngning ska likvärdigheten bevisas.