– Vi ha kunnat lösa minskningen av personal genom ett frivilligt omställningsprogram, säger Anna Kampner, Livs klubbordförande på Cloetta Fazer i Ljungsbro.

[Ur nummer: 10/2007] Hon är nöjd med hur förhandlingarna med arbetsgivaren har avlöpt. Från början sades ett 40-tal personer vara övertaliga på grund av ökade effektiviseringar. För de kollektivanställda har antalet hamnat på 36 personer. Av dessa har 15 fått avtalspension.
Ihop med Lernia bemanning har företaget och klubben tagit fram ett omställningsprogram som innebär att de personer som väljer detta program behåller sin tidigare lön på Cloetta under ett år. Under denna tid erbjuds de både utbildning och möjlighet att prova på olika arbeten.
I uppgörelsen ingår att de avsäger sig återanställningsrätten under de första tolv veckorna. Därefter, alltså från och med januari 2008, kopplas den på igen.
– De som uppfyller villkoren för kollektivavtalets avgångsbidrag, AGB, får också det, säger Anna Kampner.
Omställningsprogrammet blev så pass attraktivt att ingen behövde sägas upp. Av alla som sökte var det endast fem som inte fick det beviljat. De har sin anställning kvar på företaget.